Skip to main content

Apollon - den måttfulle guden

0
marinaweilguni
0
marinaweilguni posted a new Thought

Apollon - den måttfulle guden

Apollon var son till överguden Zeus och en av hans många älskarinnor, Leto, som födde honom och tvillingsystern Artemis på den grekiska ön Delos. Han had en mängd funktioner - viktigt var att han var en orakelgud. Den viktigaste orakelhelgedomen låg i Delfi (en oerhört vacker plats vid foten av Parnassosbergen) där hans prästinna pytian försatte sig i trans och meddelade gudens budskap via präster som såklart fick stor makt. Enligt legenden fanns här en gång ett kvinnomonster som hette Pythia och var av ormskepnad: hon kunde också spå i framtiden. Apollon tog över hennes plats när han hade dödat henne, och det kan ju vara så att en modergudinna dyrkades i Delfi och svarade på människors frågor innan grekerna med sina manliga gudar kom. Ormar var inte bara hemska under antiken, de var representanter för jordens gudar och man hade ofta tama ormar hemma. Tänk på läkedomsguden Asklepios med sin ormstav - han var förresten Apollos son, och hade lärt sig läkandets konst av sin far. Apollon delade Delfi med den lössläppte guden Dionysos och till skillnad från honom stod Apollon för måttfullhet med valspråken "Känn dig själv" och "Av intet för mycket". Det glömde han nog när han dödade ormkvinnan och kanske när han förföljde flickan Dafne som de andra gudarna genast förvandlade till ett lagerträd när hon flydde från den måttfulle guden. Ett annat tillfälle när han glömde måttfullheten var när han skickade pest på människor (i myten gjorde han det i Troja, för att tvinga atenarna att lämna tillbaka Apolloprästens bortrövade dotter, vilket de gjorde). Musikens gud var han också och ledare för de sköna konsternas nio gudinnor, muserna (klart att tjejer måste ha en manlig chef). Dessutom körde han solvagnen från morgon till kväll, åtminstone när den riktige solguden Helios hade blivit ihopblandad med Apollon. En gång lät han sin son Phaiton pröva på, och det gick så illa att Zeus var tvungen att ingripa och bränna upp både son och solvagn. I övrigt var Apollon en rätt perfekt och mycket vacker grekisk man - han spelade lyra som en gud, jagade likadant och förälskade sig i både män och kvinnor, vilket ju antikens greker också gjorde.


{{data.UserRank}} {{data.UserRank}}

{{data.Username}} {{data.Username}} - {{data.Created | moment }}