Skip to main content

hva er en reflektert person

0
Bishop-2
0
Bishop-2 posted a new Thought

hva er en reflektert person

googlesøk. En reflektert person er en som har stillet seg spørsmål her i livet, grublet litt over dem og funnet et svar som har en forankring i logikk og erfaring. Personen er derfor veloverveid i sine uttalelser om og rundt disse tingene, og har gått dypere inn i problematikken. Dette oppnås som regel ved at man ser en ting, undrer seg over hvorfor det er slik, finner et svar, svaret reflekteres tilbake ved neste handling eller uttalelse. Mange vil si at det er en som tenker før vedkommende handler eller uttaler seg, men det er bare delis sannheten. Vedkommende må også bygge disse tankene på et fundament.


{{data.UserRank}} {{data.UserRank}}

{{data.Username}} {{data.Username}} - {{data.Created | moment }}


Suggested Thoughts


mikaelmo: kjeder meg


akiweleee: halla


ingridrh9644: Det beste ved sommeren (+ noe mere)