Skip to main content

Argumenterende tekst; Dødsstraff

0
moonierh
0
moonierh posted a new Thought

Argumenterende tekst; Dødsstraff

Sånn, da har jeg omsider skrevet ferdig den argumenterende teksten min om dødsstraff. Fint å være ferdig i alle fall. --- DØDSSTRAFF Ved dødsstraff vil en person som har gjort en eller flere forbrytelser, bli tatt livet av. Men er dette virkelig den beste løsningen for å straffe disse forbryterne? Om dødsstraff er positivt eller negativt, er et spørsmål hver enkelt må stille seg, og er nok noe folk vil forbli uenige om. For sannheten er at det både er positive og negative sider ved det. Skal vi f.eks tenke på det positive med dødsstraff, kan vi spesielt nevne det faktum at ved å ta livet til noen som har begått en forbrytelse, «fjerner» vi en slags trussel fra samfunnet. Det kan også skremme andre fra å gjøre noe galt. De negative sidene med dødsstraff, er derimot det at man ikke alltid kan være hundre prosent sikker på at man har riktig person. Hva om man går i den fellen at man tar livet av en uskyldig person, fordi gjerningsmannen har plantet bevis på den uskyldige – kanskje til og med en helt tilfeldig person som dessverre befant seg på feil sted til feil tid? Jeg vil også trekke fram et sitat, som låter slik: «Why do we kill people who kill people to show people that killing people is wrong?» Det er et godt poeng i dette, for på sett og vis beviser vi ingenting ved å ta livet av en person som f.eks har tatt livet til en annen. Da blir det bare en eviglang sirkel som egentlig ikke har noen slutt, fordi man i teorien bare vil fortsette å drepe. Selv mener jeg at dødsstraff burde bli ulovlig over hele verden. Dette sier jeg av den grunn at jeg heller tror livstid i fengsel vil fungere bedre som en straff. På det viset vil den som har begått en forbrytelse heller få tid til å sone; og derav heller forstå alvoret i det han eller hun har gjort. For dødsstraff er egentlig en simpel utvei for den som har gjort noe galt – den slipper å leve med en eventuell skyldfølelse, og kommer seg noenlunde lett ut fra forbrytelsen. Til sist er det bare de som bryr seg om personen, som vil lide.


{{data.UserRank}} {{data.UserRank}}

{{data.Username}} {{data.Username}} - {{data.Created | moment }}


Suggested Thoughts


mikaelmo: kjeder meg


akiweleee: halla


ingridrh9644: Det beste ved sommeren (+ noe mere)